ОФЕРТА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ НА ПО-НИСКА ЦЕНА ОТ ВСЕКИ МАГАЗИН - НЕ ПРОПУСКАЙ!


1). Търговското дружество “ДИОНИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПИЙПЪЛ ГРУП (МЛМ) и на база МЕЖДУНАРОДНАТА РЕГИСТРАЦИЯ (МД), произвежда, разпространява и продава само висококачествени продукти, които достигат до клиента с възможно най-ниски крайни цени, при гаранция за качество. В случай на рекламация, не по-късно от 24 часа след закупуването или доставката на продукта, Дружеството извършва замяната му.

2). По тази система може да се регистрира всеки клиент или търговски партньор на Дружеството, който е навършил 18 годишна възраст.

3). Желаещия да се регистрира като потребител или като търговски партньор на Дружеството, по системата МЛМ, подписва формуляр за международна регистрация, като получава и по-нататък се идентифицира с международен код, включващ регистрационен номер за Република България.

4). При регистрацията се закупува почетен пакет на стойност 50.00 лв, съдържащ продукти на редовна цена от 60.00 лв. до 70.00 лв. Получават се също рекламни и работни материали, като тяхната стойност също е включена в промоционалната цена на целият пакет от 50.00 лв. Със закупуването на пакета, търговския партньор получава 42 точки стартов обем. “Дионис ИПГ” ЕООД си запазва правото едностранно да променя асортимента и количеството на продуктите в Почетния пакет.

5). Регистрацията като търговски партньор на Дружеството е до живот.

6). Регистрацията се осъществява:

а/ в някой от офисите на фирмата,

б/ при регионални наши представители,

в/ чрез сайта с попълване на следният формуляр:

Попълнете формата за регистрация от ТУК!